Aktualności

 

10.12.2018

 

Firma MDM-DRUK ogłasza przetarg:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych maszyn:

1. Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L;

2. Maszyna sztancująca z oczyszczaniem i separacją użytku;

3. Maszyna do inspekcji wyrobu gotowego.

 

Szczegóły dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2018

 

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE (SZACOWANIE CEN)

dotyczące projektu

 

„HQSM – Wdrożenie wyników prac B+R – innowacyjnej, niskoodpadowej technologii produkcji pierwszych na świecie opakowań z pełnym zabezpieczeniem przed fałszerstwem”

 

finansowanego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego przedsięwzięcia realizowanego w trybie przewidzianym przez wytyczne obowiązujące dla realizacji wyżej wymienionego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego jednym z zadań jest dostawa wózków widłowych:

 

1. Wózek elektryczny boczny

2. Wózek spalinowy

 

Szczegółowa dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

Załącznik 1 - Szczegółowy Opis Zamówienia

Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzie na Wstępne Zapytanie Ofertowe

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2018

 

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE (SZACOWANIE CEN)

dotyczące projektu

 

„HQSM – Wdrożenie wyników prac B+R – innowacyjnej, niskoodpadowej technologii produkcji pierwszych na świecie opakowań z pełnym zabezpieczeniem przed fałszerstwem”

 

finansowanego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego przedsięwzięcia realizowanego w trybie przewidzianym przez wytyczne obowiązujące dla realizacji wyżej wymienionego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego jednym z zadań jest Dostawa maszyn poligraficznych:

 

1. Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L

2. Maszyna sztancująca z oczyszczaniem i separacją użytku

3. Maszyna do inspekcji wyrobu gotowego

 

Szczegółowa dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się w poniższych załącznikach:

 

Załącznik 1 - Szczegółowy Opis Zamówienia

Załącznik 2 - Formularz Odpowiedzie na Wstępne Zapytanie Ofertowe

 

 

 

 

 

 

16.04.2018

 

Firma MDM-DRUK ogłasza przetarg:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjnej na potrzeby produkcji poligraficznej o powierzchni 1504,7m2 wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze specyfikacją wykonania robót budowlanych i branż: elektrycznej, sanitarnej, wod-kan., c.o., wentylacji.

 

Szczegóły dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

 

16.06.2016

W dniu dziszejszym zainstalowano najnowsze oprogramowanie Prinect Prepress Manager. Zwiększy ono znacznie szybkość oraz bezpieczeństwo wdrażanych projektów. Jego modułowa budowa pozwala na kontrolowanie wielu etapów zarówno przed, po, jak i w trakcie druku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2016

Nasza firma uczestniczyła w Targach Poligraficznych DRUPA 2016 w Düsseldorfie. Zapoznawaliśmy się tam z najnowszymi maszynami i trendami w świecie poligraficznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2016

Dzisiaj w naszej firmie odbył się egzamin zawodowy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu im. Joachima Lelewela. Uczniowie z kierunku Technik Poligraf mogli sprawdzić swoje umiejętności zawodowe w zakresie druku. Egzamin został przeprowadzony pod bacznym okiem komisji, w której skład wchodzili: Damian Gajewski oraz Adam Kanas. Wszyscy uczniowe zdali egzamin, w wyniku czego otrzymali tytuł technika.

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2016

Mamy przyjemność powiadomić, że od tego dnia nasza firma stała się posiadaczem jednej z najnowszych maszyn sztancująco-złocących marki Brausse. Oprócz zadowalającej szybkości sztancowania maszyna oferuje również możliwość złocenia na płasko w wysokiej jakości. Maszyna jest już po pierwszych pracach i w ciągu tygodnia uzyska pełną sprawność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2015

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w październiku 2015 roku zakupiliśmy maszynę Heidelberg Linoprint Pro C7100x do druku cyfrowego imitującego druk offsetowy. Jest ona doskonałym uzupełnieniem druku offsetowego.

 

Maszyna ta ma  możliwość zadruku czterokolorowego CMYK jak również  posiada specjalistyczne oprogramowanie m.in. do symulacji kolorów Pantone. Dodatkowym atutem tej maszyny jest możliwość druku z lakierem oraz tworzenia białego poddruku.

 

 

 

 

 

10.04.2015

Mamy zaszczyt zawiadomić, że zakupiliśmy najnowszą maszynę marki Heidelberg model XL 106 sześć kolorów z możliwością druku w technologii UV. Pozwoli nam realizować najbardziej wymagacjące zlecenia klientów.