Projekt:

HQSM - Wdrożenie wyników prac B+R - innowacyjnej, niskoodpadowej technologii produkcji pierwszych na świecie opakowań z pełnym zabezpieczeniem przed fałszerstwem

 

CEL Projektu:

wdrożenie w przedsiębiorstwie MDM-DRUK wyników prac B+R - innowacyjnej, niskoodpadowej technologii HQSM i uruchomienie produkcji wraz z wprowadzeniem na rynek pierwszych na świecie opakowań w 100% zabezpieczonych przed kopiowaniem, powielaniem, fałszowaniem, jak również oznakowanych w sposób umożliwający ich jednoznaczną identyfikację

 

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do działalności MDM-Druk innowacyjnej, niskoodpadowej technologii produkcji pierwszych na świecie opakowań z pełnym zabezpieczeniem przed fałszerstwem.

Wdrożona nowa technologia umożliwi produkcję opakowań, materiałów POS oraz specjalistycznych etykiet, zawierających zabezpieczenia przed kopiowaniem, powielaniem, fałszowaniem, jak również dla których istnieją możliwości techniczne w zakresie ich znakowania i jednoznacznej identyfikacji.

W zakresie rzeczowym efektem realizacji projektu będzie:

zakup gruntu na której jest zlokalizowany projekt (Poznań ul. Dziadoszańska 10)

budowa budynków magazynowo-briurowego z wiatą magazynową o pow. 2.472,0 m2

budowa budynku magazynowego o powierzchni 325m2

nabycie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia technologii HQSM oraz rozpoczęcia produkcji opakowań z zabezpieczeniem

 

Wartość Projektu:  16.537.719,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4.470.970,00 zł

Okres realizacji projektu: Maj’2018r. do wrzesnia’2019r.