Logistyka

 

Dział logistyki w naszej drukarni jest odpowiedzialny za koordynowanie przepływu materiałów i surowców oraz dokumentacji magazynowo - transportowej , organizację pracy magazynów, oraz zarządzanie flotą .

Do głównych zadań tego działu należy, m.in.: zapewnienie bezbłędnych działań wszystkich funkcji logistycznych w firmie, nadzorowanie pracy magazynów, organizacja i nadzór nad środkami i procesem transportu w firmie, ścisła współpraca
z działem produkcji oraz z działem sprzedaży, terminowe kompletowanie i przekazywanie wszystkich dokumentów sprzedaży, współpraca z firmami spedycyjnymi.

 

 

Kreatywną częścią pracy naszych logistyków jest poszukiwanie nowych i optymalizacja istniejących rozwiązań w obszarze logistyki. Efektywna współpraca z innymi działami firmy, jak również z zewnętrznymi podmiotami powoduje optymalizację kosztów oraz stwarza możliwości szybkiego reagowania na pilne potrzeby nasze oraz klientów.