Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zobowiązani jesteśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez MDM-Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

1) Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, adresu do kontaktu, numeru telefonu, stanowiska służbowego (dane osobowe) jest MDM-Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań (Administrator). Jeżeli nie podali Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez podmiot, w imieniu, którego Państwo działacie.

2) Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych można kierować na adres ado@mdm-druk.com.pl

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym archiwizacja, dochodzenie roszczeń).

4) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także podmiotom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktujecie się Państwo z Administratorem w związku z realizacją umowy oraz po zakończeniu tego okresu (przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa).

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych w dowolnym momencie.

8) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie przez Państwa danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Logo_white

Realizujemy projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej

Social Networks

Kontakt

© Copyright MDM-DRUK 2022