Znajdziesz nas tutaj:

Skontaktuj się z nami:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

1. Administratorem Państwa danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest MDM-Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel. 61 876 85 27.

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować na adres mailowy:  ado@mdm-druk.com.pl

3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przesłania Państwu oferty naszych usług, zgodnie z Państwa zapytaniem.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie zgody.

5. Dane w bazie mailingowej Administratora będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt. 2.

6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp, np. pracownicy działu handlowego.

7. Przysługuje Państwu zawsze prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt pod wskazanym w pkt 2. adresem mailowym.

8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne.

Logo_white

Realizujemy projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej

Social Networks

Kontakt

© Copyright MDM-DRUK 2024