HQSM
bezpieczeństwo
ekologia
jakość

Drukarnia MDM-DRUK opracowała unikalną na skalę światową technologię, która pozwala na zabezpieczanie wydruków przed fałszerstwem.

Nazwa „HQSM” pochodzi od pierwszych liter angielskich słów High Quality Safe Microprint i oznacza:

Wysokiej Jakości Bezpieczny Mikrodruk

Jednak nie jest to po prostu, jak mogło by się wydawać, zastosowanie drobnego druku spotykanego na banknotach. Stworzona przez nas technologia pozwala na pójście krok dalej, jeszcze głębiej w samą technikę reprodukcji obrazu. Możemy kodować pojedynczy element, „atom” obrazu, czyli po prostu punkt rastrowy. Mikrodruk w swoich założeniach składa się z większej, lub mniejszej ilości punktów rastrowych, więc w standardowo stosowanych technologiach jest możliwe jego fałszowanie czy podrabianie. W zastosowanym przez nas rozwiązaniu, nośnikiem informacji jest nie sam wydruk, ale technika jego wykonania.

Bezpieczeństwo

Podrabianie jest jednym z najszybciej rozwijających się przestępstw gospodarczych na świecie. Zagraża ono zarówno gospodarkom krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, szkodzi nowym inwestycjom, a także w coraz większym stopniu zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu.

Postęp technologiczny oznacza, że fałszerze stali się bardziej wyrafinowani. Obecnie podrabiany jest ogromny asortyment dóbr, od odzieży i środków farmaceutycznych, żywności, po części samochodowe i agrochemiczne. Podrabianie produktów obejmuje towary mające na celu naśladowanie przedmiotów lub usług świadczonych przez znane marki lub producentów. Przestępcy dążą do wmówienia konsumentom, że kupowany przez nich produkt jest oryginalny, podczas gdy w rzeczywistości jest to podróbka gorszej jakości lub produkt, który nie został zatwierdzony do sprzedaży przez właściciela marki. Definicja ta obejmuje towary przypominające wyglądem produkty, które mają na celu wprowadzenie konsumenta w błąd poprzez używanie nazw marek i opakowań, które wyglądają bardzo podobnie do produktów oryginalnych.

Na dzisiejszym rynku towarów i produktów bardzo ważną funkcję pełni marka. Producenci poświęcają znaczne nakłady finansowe oraz czynią wiele wysiłku, aby ich produkty były rozpoznawalne i pozytywnie się kojarzyły. Dobrze wypromowana, a jednocześnie sprawdzona i znana z dobrej jakości marka zawsze stanowi łakomy kąsek dla wszelkiego rodzaju fałszerzy, którzy podszywając się pod uznanego producenta oferują inne towary, niejednokrotnie znacznie tańsze i jakościowo gorsze. Jak szacuje Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC), podróbki stanowią 10 proc. globalnego obrotu handlowego i rosną w tempie 15,6 proc. rocznie. Wartość rynku podrabianych towarów szacowana jest na 1,8 biliona USD. W celu ochrony interesów – zarówno swoich, jak i potencjalnych nabywców – producenci starają się stosować różnego rodzaju zabezpieczenia pozwalające odkryć oszustwo, gdyż w dobie rozwoju technologii poligraficznych fałszywe opakowanie bywa trudne do odróżnienia przez konsumenta od oryginału.

O tym, że problem takiej nielegalnej imitacji nie jest wcale taki mały pokazują statystyki. Badania Europejskiego Stowarzyszenia Marek, przeprowadzone w 21 krajach, dowiodły, że blisko jedna trzecia przedsiębiorstw miała do czynienia z produktami podobnymi do oryginalnych. Połowa z nich wszczęła działania, które miały doprowadzić do porzucenia tego rodzaju zachowań.

O zasadności takiej walki przekonują badania. Wedle informacji marketingowych niemal połowa konsumentów nosiła się z bardzo poważnym zamiarem kupna „podrobionego” produktu. Najczęściej nie zdawali sobie sprawy, że sięgają po imitację.

Szacuje się, że około 50 proc. leków oferowanych w internecie to podróbki. Według WHO co setny lek na polskim rynku jest podrobiony, a Polacy wydają na fałszywki 100 mln zł rocznie. W globalnej skali wartość czarnego rynku podrabianych leków sięga 200 miliardów dolarów amerykańskich. Interpol wskazuje, że każdego roku z powodu zażywania podrobionych leków ginie około miliona osób.

Handel równoległy jest napędzany przez różne ceny na różnych rynkach geograficznych. Oryginalny produkt jest wprowadzany z jednego rynku na drugi bez zgody właściciela marki,  często podcinając jego sieć dystrybucji. Czasami odbywa się to w celu uniknięcia płacenia wyższych podatków. Internet stworzył globalny rynek i utrudnił właścicielom marek kontrolę nad tym, gdzie sprzedawane są ich towary. Wiele osób, które nie chcą podrobionego produktu, kupi oryginalny przedmiot z rabatem.

Dzięki technologii HQSM każdy producent będzie w stanie prześledzić drogę dystrybucji swojego towaru, ponieważ będzie wiedział kiedy i gdzie ten został wyprodukowany.

%

Około 50 proc. leków oferowanych w internecie to podróbki.

Ekologia

Firmy na całym świecie dokładają coraz większych starań, aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. Sięganie po papier z certyfikowanych źródeł, stosowanie mniej toksycznych farb czy energooszczędnych maszyn – to podstawy gospodarki naturalnej w poligrafii. Niestety ekologiczny druk nie oznacza, że jest on tańszy. Mimo to staje się on coraz ważniejszy dla zamawiających produkcje.

Do procesu druku wykorzystuje się wiele związków chemicznych. Do podstawowych należy farba, oraz wszystkie składowe  potrzebne do jej prawidłowej aplikacji na arkuszu. Są to głownie woda, alkohol oraz  bufor – roztwór, którego pH prawie się nie zmienia po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad, ani po rozcieńczeniu wodą. Jest to mieszanina słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą albo mieszanina słabej zasady i soli tej zasady z mocnym kwasem.

Ilość używanej farby, determinuje wielkość wykorzystania pozostałych składników chemicznych. Dzięki zastosowaniu technologii HQSM udało nam się ograniczyć zużycie farby średnio aż o 16%! Daje to ogromne korzyści dla środowiska,, a zmniejszone zużycie wody pozwala na bardziej świadomą gospodarkę tym cennym surowcem, którego w naszym kraju ze względu na zmiany klimatyczne zaczyna brakować.

W procesie druku bardzo ważnym elementem jest też ilość papieru lub w przypadku opakowań – kartonu niezbędnego do wykonania zlecenia. Każdy proces poligraficzny, taki jak na przykład: druk, sztancowanie, aplikacja folii, lakierowanie czy klejenie, wymaga wykorzystania pewnej ilości arkuszy, tylko na tzw. przyrząd maszynowy. Służy to odpowiedniemu ustawieniu maszyny tak, aby dalszy proces był poprawny. Jednym z najbardziej newralgicznych procesów jest właśnie proces druku. Uzyskanie poprawnej odbitki kolorystycznej wymaga szeregu działań i kalibracji. Koszt przyrządu jest jednym z najważniejszych składników kosztów zlecenia druku, obok ceny wykonania formy drukowej oraz wartości druku pojedynczego egzemplarza. Dzięki zastosowaniu technologii HQSM jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć ilość makulatury, ponieważ zastosowany raster i jego charakterystyka, są bardziej precyzyjne w odwzorowaniu szczegółów i kolorów.

%

20% mniej wody i farby

%

30% mniejsze zużycie surowca do druku

Jakość

     Wysoka jakość naszych produktów jest jednocześnie naszym najważniejszym celem. Wierzymy, że nasi Szanowni Klienci mają prawo do pełnej satysfakcji z rezultatów naszej pracy. Dlatego zawsze dążymy do poligraficznej perfekcji. Największym wyzwaniem jest dla nas nasza obsesja doskonałości. Właśnie to skłoniło nas do konsekwentnego budowania Laboratorium Doskonałej Poligrafii. Jednym z jego osiągnięć jest właśnie technologia HQSM. Dzięki odpowiedniemu opracowaniu plików graficznych w naszym studio graficznym, a także kolejnym procesom cyfrowym, aż do wykonania form drukowych, osiągnęliśmy niesamowitą jakość wydruku, w stosunku do innych stosowanych dzisiaj powszechnie technologii. Nasze produkty są o wiele bardziej szczegółowe w detalach, a barwy lepiej nasycone. Poniżej zestawienie tych samych druków przed i po zastosowaniu technologii HQSM.

Liść

Technologia HQSM
Standardowy raster

Zastosowanie technologii HQSM ukazuje detale widoczne dotychczas jedynie w pliku.

Święto Holi

Technologia HQSM
Standardowy raster

HQSM znacznie zwiększa dynamikę barw.

Kameleon

Technologia HQSM
Standardowy raster

Technologia HQSM pozwala na uzyskanie znacznie większego kontrastu, przy mniejszej ilości farby.

Stragan

Technologia HQSM
Standardowy raster

Odwzorowanie barw i detali na niespotykanym dotąd poziomie.

Kodowanie

    Ponadto, technologia HQSM oferuje naszym klientom skuteczną metodę znakowania, identyfikacji i weryfikacji autentyczności produktów. Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu rastrowania, jesteśmy w stanie zakodować informację w grafice produktu.  Na życzenie klienta możemy przygotować grafikę jego opakowania tak, aby było możliwe jej zakodowanie, a także wstawić specjalny element graficzny, który będzie zawierał kod.

   Pole to  jest niemożliwe do skopiowania.  Sfałszowanie struktury rastrowej jest niewykonalne, a jedyną drogą do fałszerstwa jest posiadanie przez fałszerza dostępu do kompletnej technologii rastra. W każdym innym bowiem przypadku, zreprodukowany obraz posiada strukturę rastra, przy użyciu którego został powielony i która jest różna od zastosowanej.

Pole może dla użytkownika wyglądać jak to poniżej, ale równie dobrze może ono być ukryte w barwnej grafice.

Logo_white

Realizujemy projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej

Social Networks

Kontakt

© Copyright MDM-DRUK 2024